Czym jest zero waste?

Czym jest zero waste?

Zero waste” to pojęcie, które coraz częściej pojawia się w debacie publicznej. To oczywiście bardzo cieszy, bo oznacza rosnącą świadomość ekologiczną, ale co tak naprawdę znaczy?

W dosłownym tłumaczeniu „zero waste” znaczy po prostu „bez śmieci” lub „zero marnowania” Bardziej skomplikowana, ale też bardziej tłumacząca samo zjawisko, definicja przyjęta przez Zero Waste International Alliance to:

Zero Waste używane zamiennie jako no waste, to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania, oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku lub zdrowiu ludzkiemu.

Obecnie przyjmuje się również, że chcąc żyć „zero waste” powinno się kierować 5 zasadami, określanymi od swoich angielskich nazw – zasadami 5 R. Są to:

  1. Refuse, czyli ODMAWIAJ
  2. Reduce, czyli OGRANICZAJ SIĘ
  3. Reuse, czyli UŻYJ PONOWNIE
  4. Recycle, czyli SEGREGUJ ŚMIECI
  5. Rot, czyli KOMPOSTUJ

Zasady 5 R szerzej omawiamy w artykule, który znajdziecie tutaj: zasada 5 r

Co ciekawe, pojęcie „zero waste” nie jest nowością. Po raz pierwszy zostało użyte w latach 70. przez amerykańskiego chemika, Paula Palmera, i odnosiło się do systemu produkcji. Chodziło o to, aby wytwarzać rzeczy, które nadają się do ponownego użytku i stworzenie swego rodzaju gospodarki zamkniętej. Dopiero stosunkowo od niedawna, od kiedy problem ekologiczny przedostał się do świadomości opinii publicznej, jest termin jest używany w kontekście tego, co każdy z nas może zrobić, aby zredukować liczbę produkowanych śmieci.

Dla nas „zero waste” oznacza walkę wygody z rozumem o poprawę jakości naszego życia i dobrostan planety.