Zielony marketing. Czym jest i jak go robić?

Zielony marketing. Czym jest i jak go robić?

Zielony marketing to kompleksowa strategia zarządzania marką, jej produktami lub usługami oraz komunikacja oparte o prośrodowiskowe i prospołeczne wartości. Mówiąc inaczej, zielony marketing i zielona komunikacja są przeciwieństwem greenwashingu, czyli ekościemy.

Jak to dobrze robić?

Zielona komunikacja marki powinna być tak naprawdę ostatnim elementem zielonej transformacji firmy lub obszaru jej działania. Zielona komunikacja czy też zielona strategia marketingowa powinna być faktycznym odzwierciedleniem prośrodowiskowych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Co ważne, nie mogą to być działania pozorne lub nieistotne, a na tyle ważne, aby realnie zmniejszały negatywny wpływ firmy na środowisko.

Jeżeli chcemy więc robić zielony marketing, powinniśmy sprawdzić najpierw, czy nasza firma rzeczywiście jest eko. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca, możemy opowiadać o tym głośno, jednak poruszając się w obszarze faktów, a nie pustych obietnic.

Firma realnie powinna być zielona, jeżeli na taką chce się pozycjonować. Aby tak było strategia zrównoważonego rozwoju musi być elementem jej kultury organizacyjnej i DNA.

Budowanie zielonej kultury organizacyjnej i zielonej komunikacji to specjalność Ekowymiaru. Zapraszamy do kontaktu, jeżeli chcesz stworzyć je z nami 🙂