Zielona kultura organizacyjna. Czym jest i jak ją budować?

Zielona kultura organizacyjna. Czym jest i jak ją budować?

Zielona kultura organizacyjna jest zbiorem praktyk wewnętrznych firmy oraz wyznawanych przez nią wartości, które oparte są o poszanowanie środowiska, dobrostanu jej pracowników i współpracowników oraz ładu korporacyjnego. Mówiąc inaczej, jest to kultura organizacyjna, dzięki której firma funkcjonuje w sposób zrównoważony.

Dlaczego zyskuje na znaczeniu?

Nowe regulacje dotyczące ESG presja inwestorska, konsumencka oraz pracownicza sprawiają, że kwestie społeczne i środowiskowe zyskują na istotności. Rosną oczekiwania wobec firm, aby działały w sposób przyjazny środowisku, pracownikom i ludziom, na których wpływają. Z tego powodu firmy coraz aktywniej szukają rozwiązań, aby przemodelować swoją organizację na bardziej przyjazną planecie.

Zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju są często kompleksowe i wymagają zmiany postrzegania oraz podejścia do prowadzenia biznesu i zarządzania nim. Oznacza to przyjęcie prekologicznych i prospołecznych wartości oraz praktyk, a więc, wracając do definicji, stworzenia kultury organizacyjnej w zielonych barwach.

Jak to robić?

Przede wszystkim z głową! Działania na rzecz planety czy ludzi muszą być adekwatne i sensowne, aby były faktycznie skuteczne i aby nie zostać posądzonym o greenwashing. Z tego powodu pracownicy firmy muszą rozumieć, czym zrównoważony rozwój jest, znać podstawowe pojęcia i zasady nim rządzące. Edukacja ekologiczna, a także komunikacja wewnętrzna zielonych wartości firmy są zatem niezbędne, aby zieloną kulturę organizacyjną zbudować, a co za tym idzie przestawić całą firmę na zrównoważony model funkcjonowania.

Jako Ekowymiar wspieramy firmy i działy HR w budowaniu kompleksowych planów edukacyjnych i komunikacyjnych z zakresu ekologii, ESG i dobrostanu pracowników (wellbeing). Serdecznie zapraszamy do kontaktu!