Czym jest gospodarka obiegu zamkniętego?

Czym jest gospodarka obiegu zamkniętego?

Gospodarka obiegu zamkniętego to system, w którym każdy zasób wykorzystywany jest wielokrotnie poprzez jego recykling, ponowne użycie, naprawę czy też pożyczanie. Mówiąc prościej – jest to model w którym każdy zasób używany jest do cna, a każdy produkt postrzegany jest również jako zasób. Gospodarka obiegu zamkniętego to przeciwieństwo gospodarki linearnej, czyli modelu, w którym działamy dziś i w którym cykl życia produktu kończy się w momencie wyrzucenia rzeczy do śmieci. Tymczasem gospodarka obiegu zamkniętego postrzega śmieci jako materiał, z którego można odzyskać cenne zasoby i poprzez ponowne wykorzystanie przywrócić je do obiegu. Dzięki takiemu podejściu eliminuje ilość wytwarzanych śmieci, ale też ogranicza wydobycie nieodnawialnych zasobów, których liczba nie jest nieograniczona.

Dlaczego to takie ważne?

Kryzys klimatyczny to największe wyzwanie współczesnego świata. Nie ma wątpliwości, że został spowodowany działalnością człowieka, głównie zwiększoną emisją CO2 do atmosfery, spowodowaną wydobyciem i spalaniem paliw kopalnych, a także niezrównoważonym użyciem i wydobyciem innych zasobów Ziemi. Ograniczając produkcję nowych materiałów i korzystając z surowców raz już wydobytych, zwyczajnie ograniczamy emisję gazów cieplarnianych i eksploatację planety. Nie zwiększamy także ilości śmieci, których składowanie i utylizacja również nie są środowiskowo neutralne, a wręcz szkodzą naturalnym ekosystemom.

Czy gospodarka obiegu zamkniętego to idea możliwa do realizacji?

 Wydaje się, że przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego jest nie tyle opcją, co koniecznością, jeżeli nie chcemy doprowadzić do katastrofy klimatycznej. Pytanie wiec, nie „czy”, ale „jak” to zrobić. Istotne jest oparcie tego modelu na 3 filarach:

  1. Przedsiębiorstwach, których rolą jest ograniczanie negatywnego wpływu własnej działalności na środowisko, myślenie w kategoriach zrównoważonego rozwoju i czystego środowiska
  2. Państwach, których rolą jest opracowanie odpowiednich planów działania, strategii rozwoju i stworzenie warunków prawno-administracyjnych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi
  3. Społeczeństwie, którego rolą jest wywieranie presji wyborczej oraz konsumenckiej na państwa i przedsiębiorstwa poprzez wybór „zielonych” rozwiązań i produktów, a także posiadanie odpowiedniej wiedzy, aby działania wielkich podmiotów móc oceniać świadomie i wymagać od nich dostępu do informacji. Z tego powodu edukacja ekologiczna jest tak ważna.

Choć zmiana myślenia i przejście z gospodarki linearnej na cyrkularną (bo tak również nazywa się gospodarkę obiegu zamkniętego) nie jest łatwa, to szacuje się, że jest opłacalna. Ograniczenie zużycia zasobów oraz energii to przecież realne oszczędności.

Jeśli w ramach swojej organizacji chcesz poruszyć temat gospodarki cyrkularnej, przeprowadzić szkolenie z gospodarki obiegu zamkniętego lub przedyskutować możliwe działania, które przemodelowałyby działalność biznesu w stronę zrównoważonego rozwoju, sprawdź naszą ofertę lub skontaktuj się z nami. .