Raportowanie ESG. Kogo dotyczy?

Raportowanie ESG. Kogo dotyczy?

Raporty obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz pozostałe informacje finansowe nie są już jedynymi informacjami które firmy są lub będą w najbliższej przyszłości zobligowane do przedstawienia. Zgodnie z prawem europejskim (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) od 2024 roku obowiązkiem publikowania informacji niefinansowych z zakresu ESG. 

ESG (skrót od angielskich słów environmental, social, corporate governance) czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, to właśnie kryteria z tych obszarów będą wykorzystywane do pozafinansowej oceny Twojej firmy. Od 2024 obowiązkiem przygotowania takiego raportu zostaną objęte wszystkie duże przedsiębiorstwa i spółki notowane na unijnych rynkach zatrudniające co najmniej 250 osób. Z kolei od 2026 roku do przygotowania raportów niefinansowych będą zobowiązane również małe i średnie przedsiębiorstwa. W naszej ocenie  realne przygotowanie danych potrzebnych do raportowania ESG dla małych i średnich firm będzie wymagane znacznie wcześniej – takich informacji będą potrzebować nie tylko inwestorzy oraz kontrahenci, którzy będa zobligowani do przygotowania własnych raportów z uwzględnieniem danych od dostawców, ale również konsumenci coraz częściej zwracający uwagę na kwestie społeczno-ekologiczne.

W ramach Ekowymiaru pomożemy Twojej firmie zaplanować, zrealizować i raportować działania  w ramach ESG czyli raportowania niefinansowego. Skontaktuj się z nami a przygotujemy Cię na raportowanie ESG, aby spełniało ono wymogi CSRD i było zgodne z wytycznymi, które znajdują się w Taksonomii UE.

Więcej na temat tego czym jest ESG, raportowania ESG, Taksonomiii ESG czy  kryteriów ESG znajdziesz w innych artykułach na naszym blogu. 

# esg raport, # esg raportowanie, # esg szkolenie, # inwestycje esg, # kryteria esg, # raport esg, # strategia esg, # szkolenie esg