Edukacja ekologiczna. Dlaczego jest ważna?

Edukacja ekologiczna. Dlaczego jest ważna?

Edukacja ekologiczna to zestaw działań (szkolenia, warsztaty, lekcje, wykłady itd.) mających na celu kształcenie społeczeństwa w zakresie wiedzy o przyrodzie, zachodzących w niej zjawiskach oraz z zakresu ochrony środowiska.

Dlaczego edukacja ekologiczna jest ważna dla społeczeństwa?

Obecnie żyjemy w czasach naznaczonych widmem katastrofy klimatycznej, spowodowanej działalnością człowieka. Działalnością w dużej mierze przebiegającą bez poszanowania naturalnych procesów środowiskowych, bioróżnorodności i przy nadmiernej eksploatacji surowców. Aby uniknąć katastrofy klimatycznej, co jest jeszcze możliwe, wszyscy musimy zmienić sposób działania i model życia. Taka zmiana może okazać się niewygodna, gdyż np. może oznaczać konieczność rezygnacji z niektórych wygód, a zatem musi zostać dobrze wytłumaczona społeczeństwu, aby mogło taką zmianę zaakceptować. Aby to się stało, ludzie już od najmłodszych lat powinni być uczeni, dlaczego ochrona przyrody i życie w zgodzie z naturą jest tak istotne. Wiedza o środowisku jest zatem kluczowa do wprowadzania pro ekologicznych zmian.

Dlaczego edukacja ekologiczna jest ważna dla biznesu?

Edukacja ekologiczna w biznesie jest istotna, ponieważ to biznes w największym stopniu – poprzez zmianę swojego sposobu działania – może wpłynąć na pro ekologiczną rewolucję. To wielkie przedsiębiorstwa, poprzez skalę w jakiej oferują swoje produkty mają ogromny wpływ na stan naszej planety. Konieczne jest więc podjęcie decyzji i działań, które zredukują negatywny wpływ biznesu na środowisko naturalne.

Ważne jednak, aby zmiany w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej były przeprowadzone mądrze i skutecznie. Co to znaczy? Tak, aby były rozsądne z punktu widzenia wpływu tej działalności na środowisko i dotyczyły kluczowych obszarów. I tu znowu dochodzimy do sedna sprawy – aby te kluczowe obszary dobrze określić oraz prawidłowo ocenić ich wpływ na środowisko, należy dysponować odpowiednią wiedzą, którą zdobędziemy właśnie wyłącznie dzięki edukacji ekologicznej.

Należy również pamiętać, że już za rok raporty zrównoważonego rozwoju (raportowanie ESG) będą dla wielu firm obligatoryjne (więcej czytaj tu), więc i działania związane z np. redukcją śladu węglowego przedsiębiorstw będą koniecznością. Nieprawidłowe raportowanie lub źle wdrożone ekologiczne zmiany łatwo więc ujrzą światło dzienne, a to może przyczynić się do zarzutów o greenwashing i odpływ klientów.

Czy warto więc szkolić się i pracowników z zakresu ekologii? Oczywiście! Tylko tak zdobędziemy narzędzia, aby ekologiczne zmiany skutecznie i dobrze wprowadzić! Dlatego nie wahaj się i sprawdź naszą ofertę szkoleń z ekologii (tu) lub skontaktuj się z nami (tu)