SZKOLENIA ESG I zero waste

Dlaczego edukacja ekologiczna i społeczna w biznesie są ważne?

Aspekty związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem są kluczowymi tematami naszych czasów – zaangażowania od firm wymagają inwestorzy, klienci a coraz częściej sami pracownicy (szczególnie wśród młodego pokolenia). Zmienia się również otoczenie prawne. Dyrektywa CSRD już od 2024 r. nałoży na największe firmy obowiązek raportowania niefinansowego w obszarze ESG, czyli w zakresie środowiskowym („E” – Environmental), społecznym („S” – Social) i zarządczym („G” – Governance). W kolejnych latach obowiązek też będzie rozszerzał się na mniejsze przedsiębiorstwa, aż obejmie dużą część rynku. 

Niezmiernie istotne jest zatem podjęcie przez biznes świadomych działań w tym zakresie oraz przygotowanie firm na nadchodzące zmiany, które skutkować będą przemodelowaniem organizacji i ich sposobów działania w kierunku idei gospodarki obiegu zamkniętego. Aby zrobić to dobrze, konieczna jest konkretna wiedza na temat wyzwań środowiskowych i społecznych, a zatem edukacja pracowników niezależnie od pełnionej roli w organizacji. 

Green HR

Szkolenia specjalistyczne ESG, zielona komunikacja i green HR, GHRM

Nasza oferta szkoleń specjalistycznych ESG dedykowana jest menedżerom i specjalistom, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju i tematyki ESG, aby wprowadzać zmiany w swojej organizacji, a także rozpocząć wdrażanie strategii ESG wymaganej przez regulacje europejskie i krajowe.

W trakcie szkoleń specjalistycznych ESG omawiamy tematy, tj.: najważniejsze regulacje prawne (CSRD, Taksonomia, ESRS; ślad węglowy i ślad środowiskowy przedsiębiorstw – czym są, jak i po co je mierzyć; czym jest gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), czym jest ekologiczny produkt oraz dlaczego prawa człowieka w całym łańcuchu dostaw są istotne, co mają wspólnego z ekologią i jak zadbać o transparentność łańcucha dostaw.

Szkolenia specjalistyczne dla pracowników działów marketingu dostarczają niezbędnej wiedzy, aby budować zieloną komunikację bez obaw o zarzut greenwashingu.

W trakcie szkoleń specjalistycznych dla marketingu poruszamy następujące tematy: green washing – czym jest, czym grozi, jak go rozpoznać oraz uniknąć; jak stworzyć zieloną strategię i komunikację marki.

Działy HR są niezmiernie istotne w budowaniu społecznie odpowiedzialnej i zrównoważonej firmy. W końcu w skrócie ESG literka „S”, czyli „Social” pełni niebagatelną rolę, dlatego warto aby HR w firmie był zielony. Co to oznacza?

Podczas szkoleń specjalistycznych dla działów HR opowiadamy: czym jest GHR (green HR), jak budować zieloną kulturę organizacyjną GHRM i co to oznacza; jak rekrutować, szkolić i organizować eventy, aby wpisywać się w strategię ESG firmy, a także jak budować wizerunek zielonego pracodawcy (employer branding).

Edukacja ekologiczna i zero waste: szkolenia i warsztaty 

Mądre i skuteczne wdrażanie strategii ESG w firmie wymaga od każdego jej pracownika posiadania podstawowej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W trakcie naszych ekologicznych szkoleń uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w tym zakresie. Dowiadują się, jak zachowywać się eko na co dzień oraz jak przełożyć to na swoje zachowanie w miejscu pracy. 

Wiele pro ekologicznych zmian powszechnie wydaje się trudna lub kosztowna, a dlatego niemożliwa do wdrożenia. W trakcie zajęć obalamy takie mity i udowadniamy, że bycie eko wcale nie musi być trudne. Zwracamy także uwagę nie tylko na rolę jednostki, ale również na rolę i postawę biznesu w obliczu kryzysu klimatycznego.

Poruszane tematy podczas szkoleń z zakresu ekologii to m.in.: kryzys klimatyczny – czym jest, utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenia i nadprodukcja plastiku; segregacja śmieci, gospodarka obiegu zamkniętego, zero waste, zasady 5R, odpowiedzialna moda, niemarnowanie jedzenia, zdrowy dom, ekologiczne kosmetyki, czy społeczne oblicza kryzysu klimatycznego.

Szkolenia zdrowie i wellbeing 

Oferujemy szkolenia i warsztaty dla pracowników i menedżerów firm, podczas których poruszamy szeroko rozumianą tematykę zdrowia oraz wellbeing. 

Dlaczego takie szkolenia są konieczne? Rozwój technologiczny, kariera, coraz większy pęd życia codziennego, a także wiele innych czynników zewnętrznych sprawiają, że jesteśmy coraz bardziej zestresowani, zmęczeni, a co za tym idzie mniej efektywni w pracy i mniej szczęśliwi. 

W trakcie naszych szkoleń zwracamy uwagę na niekorzystne dla zdrowia nawyki i pokazujemy, jak je zmienić, aby być zdrowszym. Dużą rolę przywiązujemy do ergonomii pracy. Pokazujemy, jak się zrelaksować, wyciszyć i zadbać o work-iife balance.

Przykładowe tematy zajęć wellbeing to: ergonomia pracy – jak prawidłowo siedzieć, ćwiczenia w miejscu pracy, joga i relaksacja, jak radzić sobie ze stresem i jak żyć w świecie VUCA, jak skutecznie zmieniać nawyki.

Eventy o ekologii, zdrowiu i wellbeing

W ramach oferty eventowej możemy zorganizować jednodniowe lub kilkudniowe wydarzenia  o tematyce związanej z ekologią, wellbeing i zdrowiem. Taki event to kilka powiązanych ze sobą szkoleń, oraz zajęcia praktyczne z zakresu ekologii, zdrowia i wellbeing. Dzięki nieco luźniejszej atmosferze uczestnicy zrelaksują się, ale też efektywniej nauczą się, jak być zdrowym i jak być eko.

Proponujemy również  organizację kameralnych wyjazdów integracyjnych, podczas których uczestnicy nie tylko będą mogli pobyć ze sobą w ośrodku blisko natury ze zdrowym jedzeniem, ale również zdobędą wiedzę na temat ekologii, zdrowia oraz zintegrują się podczas zajęć jogi i relaksacji lub na kajakach czy nartach. Program wydarzenia i szczegóły realizacji opracowujemy wspólnie z Klientem, dopasowując się do potrzeb.