Dlaczego warto być ekomarką?

Dlaczego warto być ekomarką?

Trend „eko” staje coraz szybciej popularyzuje się, a tematy związane z ekologią coraz częściej poruszane są w mediach głównego nurtu. Dzięki temu rośnie świadomość społeczna, która przekłada się na wybory i oczekiwania konsumenckie wobec przedsiębiorców. Ale czy warto być ekomarką? Naszym zdaniem odpowiedź jest jedna: TAK!

Powód nr 1: konsumenci tego oczekują

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez ACR Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, obecnie tylko (a może na tym etapie „aż”?) 31% Polaków uważa, że ich decyzje zakupowe mają wpływ na środowisko naturalne. Jednocześnie oczekiwania konsumentów wobec przedsiębiorców w zakresie ekologii są dość jednoznaczne i odpowiedzialność przerzucana jest na firmy. Dobrym przykładem jest tu segregacja śmieci – jej sensowność w domach widzi 58% Polaków, ale równocześnie aż 70% uważa, że to producenci ponoszą odpowiedzialność za recykling odpadów. Badanie wskazuje także, jakie są – zdaniem konsumentów – najważniejsze działania biznesu z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Są to: przechodzenie na odnawialne źródła energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz prowadzenie akcji proekologicznych i edukacyjnych.

Powód nr 2: biznes ma realny wpływ na środowisko

Najnowszy raport DNB Bank Polska i PwC „Kierunki 2020. Zielona odpowiedzialność biznesu. Czy biznes przyjazny środowisku się opłaca?” zdaje się potwierdzać, że oczekiwania konsumentów wobec firm są zasadne, gdyż siła biznesu i skala jego odziaływania na środowisko jest kolosalna.

– Tylko sto najbardziej szkodliwych firm odpowiada za emisję 70 proc. przemysłowych gazów cieplarnianych, jakie trafiły do atmosfery od 1988 do 2015 roku. – przypomina Artur Tomaszewski, prezes DNB Bank Polska.

Jak czytamy w raporcie, aż 70 proc. słodkiej wody pobieranej bezzwrotnie z jezior i rzek trafia do firm działających w sektorze rolniczym i służy przede wszystkim do produkcji żywności. Dalsze 20 proc. całkowitego poboru jest używane do celów przemysłowych. Problem nie dotyczy jednak tylko kwestii wody w tych dwóch sektorach. Wyzwania środowiskowe i obszary wpływu przedsiębiorstw pojawiają się w większości branż, nawet tych, które potocznie nie są postrzegane jako szczególnie szkodliwe dla środowiska (np. w branże farmaceutyczna iż obszaru TMT: technologie, media, telekomunikacyjna).

Powód nr 3: biznes jest świadomy swojej odpowiedzialności

Polscy przedsiębiorcy zdają się zauważać, jak dużą rolę środowiskową odgrywają ich decyzje. Z raportu PWC i DNB Bank Polska wynika, że aż 70% wskazuje siebie jako tych, którzy w największym stopniu mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom środowiskowym. Wielu podjęło już kroki mające zapobiegać szkodliwym zmianom.

– Ponad 67 proc. największych firm w Polsce wdrożyło już inicjatywy, mające zmniejszyć ich wpływ na środowisko, a 14,5 proc. ma to w planach. I tak w 76 proc. przedsiębiorstwach segreguje się śmieci, a w 73 proc. używa energooszczędnych żarówek. Co ważne, niemal połowa firm prowadzi akcje edukacyjne dla pracowników. – wskazuje Jacek Socha, wiceprezes PwC Polska.

Powód nr 4: bycie eko się opłaca

Jak czytamy w raporcie PWC i DNB Bank Polska, wskaźnik ROA, czyli zwrot z aktywów przedsiębiorstw prowadzących działalność w krajach rozwijających się po zwiększeniu zaangażowania w inicjatywy środowiskowe, może wzrosnąć o 3,2 proc. W krajach rozwiniętych rośnie on o 1,1 proc. W państwach, które znajdują się na wczesnym etapie rozwoju wdrożenie usprawnień w zakresie praktyk środowiskowych jest stosunkowo proste – na ogół nie obowiązują bowiem żadne dobre praktyki w tym obszarze. Działania takie jak recykling odpadów czy wyłączanie nieużywanych urządzeń są stosunkowo łatwe do wprowadzenia, wymagają niskich nakładów finansowych i czasowych, a dość szybko przynoszą wymierne korzyści.

Obecnie aż 47% Polskich firm sądzi, że w krótkim okresie większe nakłady na działania eko przewyższają potencjalne korzyści. Szczęśliwie aż 44% jest odmiennego zdania i dostrzega realne korzyści finansowe z bycia eko.

Coraz więcej przedsiębiorstw zauważa również benefity płynące z działań wizerunkowych i reklamowych pokazujących markę jako ekologiczną. W końcu konsumenci oczekują, że marka będzie działać eko, a więc takie działania stają się realną przewagą wizerunkową nad konkurentami. Zarówno w Polsce jak i za granicą pojawiają się kampanie wizerunkowe czy też produkty „eko”. Na rodzimym rynku pokusiły się o to największe marki i ta liczba stale rośnie. Należą do nich: Żywiec Zdrój, ING Bank, wspomniany już DNB Bank Polska, czy IKEA.

Powód nr 5: nie ma innej drogi

Wszystkie dane naukowe potwierdzają: stoimy u progu katastrofy klimatycznej. Zachowując status quo i nie podejmując żadnych działań, nie reorganizując przemysłu i modelu gospodarczego najprawdopodobniej już w nieodległej przyszłości będziemy zmagać się z problemami takimi jak: niedobór wody, żywności, energii i wszelkich innych zasobów naturalnych. Układając strategię firm należy więc zadać sobie pytania, komu i co sprzedamy, gdy zabraknie podstawowych dóbr naturalnych, które nie tylko potrzebne są nam do przeżycia, ale również do tego by cokolwiek wytworzyć. Czy wtedy zarobimy i po co nam w ogóle ten zarobek będzie?

Źródła:

https://www.pwc.pl/pl/media/2020/2020-02-05-pwc-dnb-raport-zielona-odpowiedzialnosc-biznesu.html

https://arc.com.pl/-Nie-ekologiczne-zakupy-Polakow-blog-pol-1568893745.html

https://arc.com.pl/Co-trzeci-Polak-nie-segreguje-smieci-blog-pol-1570694261.html

https://arc.com.pl/Zdrowie-i-dobrobyt-to-priorytety-Polakow-na-drodze-do-zrownowazonego-rozwoju-blog-pol-1570100749.html