Co dzieje się z Twoimi odpadami?

Co dzieje się z Twoimi odpadami?

Kiedy przestajemy myśleć o śmieciach? Bardzo często zadajemy to pytanie na naszych warsztatach dotyczących segregacji odpadów. W większości przypadków odpowiedzią jest „Wtedy, kiedy wyniosę je do śmietnika”. Ale to, że śmieci znikają nam z oczu nie oznacza, że ich nie ma. Gdzie więc trafiają? Jaka jest ich droga? Kiedyś bezpośrednio na wysypisko. Obecnie rozwijamy gospodarowanie odpadami czyli odpowiednio je zbieramy, transportujemy, a tam, gdzie można kierujemy do odzysku oraz unieszkodliwiamy odpady niebezpieczne.

Co dzieje się z odpadami po wyrzuceniu do śmietnika?

Jeżeli dalej macie wątpliwości, to teraz jest czas na ich rozwiązanie: nie, śmieci nie trafiają do jednego worka. Nawet jeśli widzicie, że trafiają do jednej śmieciarki, ma ona odpowiednie komory, na każdy rodzaj odpadów. Coraz częściej każda z frakcji odbierana jest nawet w różne dni. Także segregacja ma sens! To wszystko trafia do sortowni, w której dokonuje się rewizji śmieci. Różne frakcje są inaczej traktowane. Szkło trafia do huty, w której może zostać przetopione. Dzięki swoim właściwościom szkło można przetwarzać praktycznie w nieskończoność. Pozostałe odpady dzielone są ze względu na materiał i inne cechy wspólne (np. kolor). Dzięki poprawnej segregacji i sortowaniu mogą zostać przekazane do centrów recyklingu. Z plastikowej butelki można więc uzyskać kolejną butelkę, a nawet polarowy szalik, a z tektury kolejny karton. Odzysk materiałów pozwala nam zaoszczędzić nie tylko nowy surowiec, ale wodę czy energię.

Bioodpady zostają przetransportowane do kompostowni, która bardzo często połączona jest z fermentownią. Pod wpływem odpowiedniej temperatury, wilgoci i działania bakterii dochodzi do rozkładu biologicznego. Z takiego składowania powstaje oczyszczony kompost, który można wykorzystać do rekultywacji terenów. Poddanie odpadów procesowi fermentacji, pozwala uzyskać z nich gazy takie jak np. metan, który może być przetworzony na energię. Część z niej wykorzystuje się na potrzeby energetyczne kompostowni, resztę można wykorzystać do ogrzewania mieszkań. To duży plus, ponieważ metan jako gaz cieplarniany szkodzi środowisku, tu można wykorzystać go w pozytywny sposób! Energię można uzyskać także ze spalania śmieci, które mają odpowiednie właściwości energetyczne. Takimi odpadami są np. opakowania z tworzyw sztucznych, odzież, opony, styropian. Mogą to być też odpady gabarytowe takie jak kanapy czy pozostałości po produkcji przemysłowej. Taki proces wytwarzania energii zachodzi w spalarni w ogromny piecu.

Niestety nie wszystko można wykorzystać, jeżeli żaden z opisanych procesów powyżej nie jest do zastosowania, pozostaje nam ostateczne rozwiązanie – wywóz na składowisko. Tam są ważone i ewidencjonowane, a następnie przewożone na odpowiednie miejsca, gdzie następuje rozprowadzenie oraz ugniecenie warstwy odpadów.

Te wszystkie działania mają pomóc Polsce osiągnąć cel, który do 2020 roku wyznaczyła Unia Europejska: osiągnięcie poziomu 50% odzysku
i ponownego użycia papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych.

Co z odpadami niebezpiecznymi?

Pamiętajmy, że przedmioty takie jak żarówka, termometr rtęciowy czy oleje samochodowe, nie powinny trafiać do odpadów zmieszanych! Takie odpady oddajemy do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Takie punkty znajdują się we wszystkich gminach w Polsce. Każdy z nich ma swój regulamin. Co można przekazać do PSZOKu można sprawdzić na stronach Urzędu Miasta i Gminy. Zawieźcie tam odpady, co do których nie jesteście przekonani gdzie je wyrzucić lub czy w ogóle możecie wyrzucić je do standardowych frakcji. Dzięki temu odpady niebezpieczne zostaną bezpiecznie zutylizowane lub składowane.

Jakie nasze działania mogą pomóc?

Oczywiście pierwszym krokiem będzie minimalizacja ilości produkowanych śmieci, nie tylko tych naszych domowych, ale również w łańcuchu produkcji przemysłowej. Możemy więc po prostu ograniczyć swoje zapędy konsumpcyjne i dobrze przemyśleć czy kolejna nowa rzecz jest nam potrzebna. Zamiast jednorazowych baterii, kupić akumulatorki, które da się później naładować. Wszystko co będzie wielorazowe, będzie lepsze niż to, które wykorzystamy tylko jeden raz. Warto również spojrzeć z innej perspektywy na odpady, które już wytworzyliśmy. A może możemy je wykorzystać? Np. z puszek wykonać doniczki, a z gazety opakowanie prezentowe. Możliwości jest wiele, a sam proces przetwarzania może być doskonałą zabawą, która uczy nas kreatywności i pobudza wyobraźnię. Oczywiście podstawą będzie odpowiednia segregacja, która pomoże w odzysku surowców.

Brzmi znajomo? Tak, większość z tych działań wypływa z zasady 5R, o której pisałyśmy w naszym artykule: https://ekowymiar.pl/zasada-5-r/