Czym jest PSZOK?

Czym jest PSZOK?

W kilku naszych wpisach dotyczących recyklingu oraz segregacji śmieci pojawiał się dość tajemniczy termin PSZOK. Dziś chciałybyśmy Wam przybliżyć czym jest PSZOK, co możemy tam zawieźć i jak go znaleźć. Wbrew pozorom segregacja śmieci nie kończy się na naszych pojemnikach w domu, choć oczywiście są one podstawą. Wiemy, że dla większości podział na pięć frakcji jest i tak trudny, dlatego przypominamy, że  zawsze możecie wesprzeć się naszym artykułem: Segreguj na 5!, znajdziecie tam też przydatną wyszukiwarkę, jeśli nadal macie wątpliwości czy opakowanie po lekach powinno trafić do zmieszanych czy plastiku lub  tak jak my zadawaliście sobie pytanie: gdzie wyrzucić styropian? Jeśli jesteście bardziej słuchaczami niż wzrokowcami, mamy też cykl filmów poświęcony tej tematyce: materiały wideo. Dzisiejszy wpis uzupełni tę wiedzę o informacje dot. PSZOKu.

Czym jest PSZOK?

PSZOK to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To tu powinny trafić odpady niebezpieczne, takie jak termomentr rtęciowy czy opakowania po olejach.  Zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi leży po stronie gminy i jest jej obowiązkiem. W ramach tego systemu władze gminy zapewniają nie tylko odbiór śmieci z mieszkań i domów, ale i właśnie utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które mają zapewnić nam możliwość oddania odpadów, które nie nadają się do żadnego z pojemników, które mamy indywidualnie u siebie. Celem PSZOKu jest nie tylko ułatwienie nam życia, ale i zadbanie o to, aby jak najwięcej odpadów było segregowanych i odzyskiwanych. Dzięki PSZOKom maleje ilość śmieci zmieszanych.

Jakie odpady mogę oddać do PSZOKu?

To jakie śmieci można oddawać do PSZOKu, znajdziemy w regulaminie utrzymania czystości i porządku gminy oraz regulaminie PSZOKu. Zakres przyjmowanych odpadów może się więc różnić pomiędzy gminami.  Jeśli chcecie dokładnie sprawdzić co i gdzie możecie zawieźć do PSZOKu – szukajcie takich informacji na stronach Waszych Urzedów Miast i Gmin.

Przykładowe rzeczy, które możemy oddać do PSZOKu:

 • Chemikalia
 • Stare opony
 • Odpady po drobnych remontach
 • Farby i opakowania po nich
 • Opakowania po olejach spożywczych
 • Opakowania po środkach ochrony roślin
 • Rozpuszczlniki i środki ochrony roślin
 • Odpady zielone
 • Tusze i tonery
 • Termometry rtęciowe
 • Sprzęt agd
 • Akumulatory i baterie
 • Przeterminowane leki
 • Odpady wielkogabarytowe

Do punktów PSZOK przekazujemy więc odpady problemowe i niebezpieczne. Co ważne, PSZOK nie przyjmuje zmieszanych lub zanieczyszczonych odpadów. Przywiezione rzeczy muszą być posegregowane, a jeśli wymaga tego ich rodzaj – umieszczone w pojemnikach. Jeśli nie są dobrze przygotowane, nie kwalifikują się do zbiórki selektywnej.

Czy za wywóz śmieci do PSZOKu muszę zapłacić?

Nie, do PSZOKu możesz oddać odpady  w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami. Pamiętajmy jednak, że jak sama nazwa wskazuje do PSZOKu możemy zawieźć tylko odpady komunalne. I to właśnie te odpady są przyjmowane w PSZOKu bezpłatnie, nie oddamy tu odpadów budowlanych czy pochodzących z działalności gospodarczej. Czasem zdarza się, że PSZOKi za opłatą przyjmują i inne odpady, a także stawiają limity nieodpłatnego odbioru, mają też swoje wykluczenia. Warszawski PSZOK nie przyjmuje np. azbestu.

Gdzie znajduje się PSZOK w mojej gminie?

Lokalizacje PSZOKu znajdziecie na stronach Gminy. Warto sprawdzić czy w Waszej gminie nie uruchomiono też mobilnych Punktów Odbioru. Wiemy, że funkcjonuje taki w Warszawie czy Poznaniu. Specjalny pojazd jeździ po różnych lokalizacjach, aby ułatwić mieszkańcom oddawanie niebezpiecznych odpadów. Z wiadomych względów nie odbiera on gabarytów.

Dlaczego warto?

Przekazując odpady do PSZOKu mamy pewność, że zostaną bezpiecznie zutilizowane lub składowane.